Bestuur De Oranje Leeuw

De Oranje Leeuw organiseert, deels in samenwerking met een aantal onderafdelingen, buiten werktijd sportieve en bijzondere activiteiten voor haar leden.
Voor deze activiteiten blijven de Oranje Leeuw en de onderafdelingen zich inzetten en streven naar vernieuwing, samenwerking en uitbreiding.

Het bestuur ziet er als volgt uit:

administrateur

Voorzitter  
Leo Boone  
Secretaris
 
Hetty Kruijff 06-23366590
Penningmeester  
Ron Folkers 06-40369520
Voorzitter regiobestuur Arnhem  
René Heuysdens 06-29257173
   
   
Administrateur (geen bestuurslid)  
Ans Kramer  
Webmaster (geen bestuurslid)  
Leon Mol  

Algemeen e-mailadres: info @ deoranjeleeuw . nl

Ledenadministratie: admin @ deoranjeleeuw . nl

 

Personeelsvereniging de Oranje Leeuw
Ronsseweg 92
2803 ZN Gouda