Algemene Leden Vergadering (ALV)

Geplaatst op 27-03-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Humphrey Rudolph

Geacht lid van De Oranje Leeuw,

Hierbij de uitnodiging om de Algemene Ledenvergadering van Personeelsvereniging De Oranje Leeuw bij te wonen.
Datum: 23 mei 2024. Tijd: 17.00 – 19.30 uur met aansluitend een drankje en hapje tot 20.30 uur.
Ontvangst met een broodje is van 17-18 uur.
Locatie: Hotel Van der Valk. Adres: Stationsweg 91 Breukelen.

Agenda ALV 18.00-19.30 uur:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering  8 juni 2023.
 4. De Financiële verantwoording 2023 en de Begroting 2024: Vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u tot uiterlijk 20 mei stellen aan de Penningmeester, per mail: penningmeester@deoranjeleeuw.nl
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming leden Kascommissie en het bestuur is op zoek naar een reserve lid.
 7. a. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn Leo Boone, Humphrey Rudolph, Dolores Purperhart en Hetty Kruijff. Zoals vorig jaar in de ALV al aangegeven zal Leo Boone stoppen met zijn bestuursfunctie. Humphrey Rudolph, Dolores Purperhart en Hetty Kruijff zijn herkiesbaar.
  7 b. Vanwege het vertrek van Leo zoeken wij een nieuw algemeen bestuurslid met financiële kennis, die als back-up van de penningmeester wil fungeren. Dit omdat wij als bestuur voor de verschillende bestuursfuncties een back-up willen. 
  7 c Humphrey Rudolph wordt als voorzitter aangemeld bij de KvK, maar het bestuur zal deze functie periodiek laten rouleren.
 8. Evenementenkalender 2024 (onder voorbehoud)
 9. Onderafdelingen
 10. Rondvraag

 Aansluitend: Borrel en hapje van 19.30-20.30 uur.

 • De financiële jaarstukken inclusief de begroting staan op de site www.deoranjeleeuw.nl. Ga naar menu-item Mijn Oranje Leeuw/Verenigingsdocumenten, daar staan ook de notulen van de vergadering van 08 juni 2023.  Mocht dat niet lukken stuur dan een e-mail uiterlijk 20 mei naar info@deoranjeleeuw.nl. Je krijgt dan de stukken als pdf-file in je mailbox.

Inschrijven