Algemene Ledenvergadering De Oranje Leeuw 8 juni 2023

Geplaatst op 02-05-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Humphrey Rudolph

Geacht lid van De Oranje Leeuw,

Hierbij de uitnodiging om de Algemene Ledenvergadering van Personeelsvereniging De Oranje Leeuw bij te wonen.

Datum: Donderdag 08 juni 2023

Tijd: 17.00 – 19.00 uur met aansluitend een drankje en hapje

Locatie: Hotel Van der Valk / Stationsweg 91 Breukelen


Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 juni 2022

4. De Financiële verantwoording 2022 en de Begroting 2023: Vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u tot uiterlijk 3 juni stellen aan de Penningmeester, per mail: penningmeester@deoranjeleeuw.nl

5. Verslag Kascommissie

6. Benoeming leden Kascommissie

7. Bestuursverkiezing: a. Aftredend is Ron Folkers. Hij stelt zich weer verkiesbaar.

8. HHR: Het Huishoudelijk Reglement en de bijlage is aangepast op basis van de nieuwe statuten. Wij vragen de ALV om akkoord.

9. Evenementenkalender 2023

10. Onderafdelingen

11. Rondvraag

12. Borrel en hapje

De financiële jaarstukken inclusief de begroting en het Huishoudelijk Reglement + bijlagen staan op de site www.deoranjeleeuw.nl. Ga naar menu-item Mijn Oranje Leeuw/Verenigingsdocumenten, daar staan ook de notulen van de vergadering van 30 juni 2022. Mocht dat niet lukken stuur dan een e-mail uiterlijk 03 juni naar info@deoranjeleeuw.nl. Je krijgt dan de stukken als pdf-file in je mailbox.

Inschrijven om de ALV bij te wonen kan tot en met donderdag 1 juni.

Inschrijven